דבר ה’ מיועד לכולם

פורים או פסח?

בשנה מוזרה זו, בצל הנגיף המשחית בעולם כולו, חווינו כאן בארצנו את הניגוד העמוק בין פורים לפסח – חגיגות פורים הולידו את העוצר של פסח!
מוטלת עלינו חובת החרות לחזור ולהפוך את המשוואה, כדי שנוכל לצאת מסגר לחרות במדינתנו העצמאית.

פסח מול נגיף

אם היה מישהו אומר לפני שנה, שבשנה הבאה לא נשב על המרפסת ולא נספור ציפורים נודדות, אלא נשב סגורים בבתים במשפחות גרעיניות מפחד המשחית, שלא יבוא אל בתינו לנגוף, היינו אומרים שהוא ‘פסיכי’, והנה התברר שה’נורמליות’ הפכה ‘פסיכית’, וה’פסיכיות’ הפכה ‘נורמלית’.

פסח וחג המצות – שני חגים ולא אחד

פסח וחג המצות בתורה הם שני חגים מחוברים, ולא חג אחד שמתחיל בקרבן פסח. הכפילות הזאת איננה קשורה ללוח הכפול, כי גם הפסח וגם חג המצות קשורים לנס ההיסטורי של יציאת מצרים, ולשניהם נקבע תאריך בלוח החודשים הירחי. אולם הפסח מופיע בתורה ובנביאים בפני עצמו, בלי חג מצות, בצורות דומות ושונות, ולפעמים גם בלי תאריך בכלל, במשמעות של הצלה פלאית.  

ימי הספירה – חרדה או שמחה

מתוך סדרך ההרצאות בית מדרש ירושלמי של מרכז חיבה הרצאה של הרב יואל בן נון “ימי הספירה – חרדה או שמחה?” ההרצאה התקיימה דרך הזום בתאריך ט”ו אייר 27/4/21


אמונה אל מול הפכיה, אמונה אל מול השואה

לפנינו מפגש מרתק בין הגותו של אבא קובנר, לאחר שעלה מהמחתרת בגטו אל מלחמת העצמאות בארץ, לבין האמונה ב’כלל ישראל’ של הרב קוק, לאחר שעלה מיהדות הגולה לפני שהושמדה, אל ארץ ישראל המתחדשת.

תקציר ממאמרו של הרב ד”ר יואל בן-נון, ומספרו ‘נס קיבוץ גלויות’ (ידיעות ספרים), שער הזיכרון, חשוב במיוחד למלחמתנו כיום.

תפילת מלחמה

מסיבות עמוקות שאי אפשר לפרטן כעת, עולם התפילה היהודי שכח את קביעת התורה והגמרא (תענית טז ב – יז א), “שאין אומרים זכרונות ושופרות אלא בראש השנה וביובלות ובשעת מלחמה”!

שירת האזינו: נבואת משה (גם לנו)

שירת האזינו צריכה להיות שגורה על פינו כמו קריאת שמע, כי היא עֵדות.
השירה היא עֵדות נבואית מיוחדת שנאמרה למשה ממש בימיו האחרונים, על מנת ללמד את העם. היא מתארת את ההיסטוריה הצפויה אחרי מות משה. מקופלים בה ימי השופטים והמלוכה, צָרות מואב ועמון נגד ישראל, סיסרא ומדיָן, פלִשתים וארם, עד מצור שומרון והישועה מלחץ ארם. כל הצרות שלפני המעצמות, החורבנות והגלויות.

Continuing the Public Conversation with the American President

When I first wrote an open letter to President Joe Biden, I did not really think that he would read it. But I was surprised to read a news article stating that he responded to a similar question raised by an Israeli cabinet minister, who noted that the Allied Forces bombed Nazi Germany indiscriminately. President Biden explained that the United Nations charter, established after the second World War, put an end to such things. If these reports are true, we still need to press the American President on a number of other issues.

ניצחון = ביטחון

ביטחון מדינת ישראל לטווח ארוך מחייב ‘תמרון קרקעי’ מהיר, ושליטה בעזה לפחות למשך שנה עד השמדת כל המנהרות וכל הטילים – לא להכניס לוחמים שלנו לשום מנהרה, אבל למנוע מכוחות הרשע חשמל ומים ואוויר עד שייצאו – יחוסלו או ייכנעו.

ברכה לשר חקלאות ציוני

לצערי אינני שומע קולות של הגנה ציונית ראויה על שר החקלאות החדש מפני כל אלה שרואים בחקלאים הישראליים קרטל כוחני, ממבט פוסט-ציוני מובהק, ומהשוואות ל’ברלין’.

70 למדינת ישראל

01.01.18 תוכנית ראיונות אחת על אחד, ובה יתארח מידי יום אדם
שההיסטוריה האישית שלו שזורה בהיסטוריה של ישראל: מדינאים, אנשי ביטחון, פוליטיקאים ודמויות מובילות בתחומי התרבות והבידור

70 פנים עם ליאת רגב | הרב ד”ר יואל בן נון

מזמור ק”ז | יום העצמאות

הרב יואל בן-נון, במאמרו “שיר מזמור ליום עצמאותנו”, טוען כי הרבנות הראשית עם קום המדינה רק חשפה את כוונתו המקורית של משורר התהילים, שייעד מזמור זה, כשיר נבואי, לכבוד עצמאותה של מדינת ישראל כמדינת קיבוץ גלויות.

ספרים