דבר ה’ מיועד לכולם

אין שונאים ואוהבים במידות הרחמים

אני מפציר ומתחנן, שנעמול קשה ונשכנע את עצמנו שלא נשפוט כלל את זולתנו, ונשתחרר בכל כוחותינו מתוויות ‘שונאיו’ ו’אוהביו’! נשאיר בלוחות הכתובים את מידת הדין שאין העולם יכול לעמוד בה, נדבק במידות הרחמים והסליחות בלי שונאים ואוהבים ככל יכולתינו, ונתאמץ מאד להיות ראויים לרחמי ה’ בימי הסליחות

במידות הרחמים אין שונאים ואוהבים!  

אנו ניצבים מופתעים ונרגשים, לנוכח המתח העצום והניגוד העמוק בין תורה שבכתב הכתובה בלוחות במידת הדין, ובדיוק כך, בלי שום שינוי, נכתבו גם הלוחות השניים, לבין תורה שבעל פה ממנה קרא ה’ על פניו של משה את מידות הרחמים, ובהן מרחבי אין סוף של דרכי ההשגחה, ופקידת עוונות באופנים רבים עד מאד.

ימי הספירה – חרדה או שמחה

מתוך סדרך ההרצאות בית מדרש ירושלמי של מרכז חיבה הרצאה של הרב יואל בן נון “ימי הספירה – חרדה או שמחה?” ההרצאה התקיימה דרך הזום בתאריך ט”ו אייר 27/4/21


תפילת מלחמה

מסיבות עמוקות שאי אפשר לפרטן כעת, עולם התפילה היהודי שכח את קביעת התורה והגמרא (תענית טז ב – יז א), “שאין אומרים זכרונות ושופרות אלא בראש השנה וביובלות ובשעת מלחמה”!

שירת האזינו: נבואת משה (גם לנו)

שירת האזינו צריכה להיות שגורה על פינו כמו קריאת שמע, כי היא עֵדות.
השירה היא עֵדות נבואית מיוחדת שנאמרה למשה ממש בימיו האחרונים, על מנת ללמד את העם. היא מתארת את ההיסטוריה הצפויה אחרי מות משה. מקופלים בה ימי השופטים והמלוכה, צָרות מואב ועמון נגד ישראל, סיסרא ומדיָן, פלִשתים וארם, עד מצור שומרון והישועה מלחץ ארם. כל הצרות שלפני המעצמות, החורבנות והגלויות.

זכרונות מתחדשים בהרי חברון

מותם של תלמידי רבי עקיבא מתואר בגמרא כמגפה, אך מגפות כאלה אופייניות מאוד למלחמות קשות, ולמצור, וברור שהמגפה והמלחמה חד הם. לפיכך ברורים מאוד דברי הגמרא על ‘תלמידי רבי עקיבא’, הם הם לוחמי בן כוזיבא, שמתו “בפרק אחד” עוד בחייו, “מפסח ועד עצרת”, בימי ספירת העומר.

ניצחון = ביטחון

ביטחון מדינת ישראל לטווח ארוך מחייב ‘תמרון קרקעי’ מהיר, ושליטה בעזה לפחות למשך שנה עד השמדת כל המנהרות וכל הטילים – לא להכניס לוחמים שלנו לשום מנהרה, אבל למנוע מכוחות הרשע חשמל ומים ואוויר עד שייצאו – יחוסלו או ייכנעו.

במלחמה השמינית: חובתנו – להתעלות!

התעלות היא תנאי הכרחי לניצחון שיאפשר את הסרת האיום הצבאי מצפון ומדרום, כפתח לשינוי רדיקלי ולהסכמים יציבים – כמו אזרחות מצרית לתושבי עזה ויישוב הפליטים בצפון סיני (הצעה שהעלה נשיא מצרים בעצמו לפני זמן לא רב), יחד עם ‘הגירה הומניטרית’.

70 למדינת ישראל

01.01.18 תוכנית ראיונות אחת על אחד, ובה יתארח מידי יום אדם
שההיסטוריה האישית שלו שזורה בהיסטוריה של ישראל: מדינאים, אנשי ביטחון, פוליטיקאים ודמויות מובילות בתחומי התרבות והבידור

70 פנים עם ליאת רגב | הרב ד”ר יואל בן נון

מזמור ק”ז | יום העצמאות

הרב יואל בן-נון, במאמרו “שיר מזמור ליום עצמאותנו”, טוען כי הרבנות הראשית עם קום המדינה רק חשפה את כוונתו המקורית של משורר התהילים, שייעד מזמור זה, כשיר נבואי, לכבוד עצמאותה של מדינת ישראל כמדינת קיבוץ גלויות.

ספרים